Bydgoski Grant Oświatowy przeznaczony na realizację w 2016 roku XIV Międzywarsztatowego Konkursu Umiejętności Osób Niepełnosprawnych połączonego z XII Przeglądem Artystycznym Warsztatów Terapii Zajęciowej.

 Projekt skierowany jest do uczestników bydgoskich warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie miasta Bydgoszczy.

Organizowany przegląd artystyczny Warsztatów Terapii Zajęciowej i konkurs ukazuje,że niepełnosprawność to wyjątkowa wrażliwość a sztuka wyzwala jej pokłady. Głównym celem konkursu jest integracja i rehabilitacja społeczna uczestników warsztatów: motywowanie do rozwijania zainteresowań i kształtowanie właściwej postawy współzawodnictwa oraz zaprezentowanie umiejętności praktycznych uczestników, nabytych na zajęciach terapeutycznych.

Młodzieży działającej w wolontariacie Zespołu Szkół Spożywczych to spotkanie z niepełnosprawnymi uświadamia, że łamanie barier jest możliwe. Pokazuje wolontariuszom, że opieka i towarzyszenie osobie niepełnosprawnej może stać się drogą sprzyjającą samorealizacji, nabywaniu doświadczeń i umiejętności kształtowania postaw prospołecznych i obywatelskich.

Współorganizator: Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne „Biały Domek” przy Kujawsko - Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy

 

Podczas realizacji projektu współpracujemy m.in.z bydgoskimi Warsztatami Terapii Zajęciowej:

WTZ „Modrzew” przy Lidze Kobiet Polskich,

WTZ „Przystań” przy Stowarzyszeniu Przystań,

WTZ „Tęcza” przy Caritas Diecezji Bydgoskiej,

WTZ „Wiatrak” przy Fundacji Wiatrak,

WTZ Mega- ART” przy Polskim Związku Niewidomych,

WTZ „Victoria” przy Polskim Związku Niewidomych 

WTZ „Biały Domek” przy Kujawsko – Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Maria Górna i Maria Wiśniewska