Koło zainteresowań ma na celu rozwijanie zainteresowań młodzieży, świadomości ekologicznej i wrażliwości na otaczający nas świat.

Prowadzona edukacja ekologiczna w szkole uświadamia młodzieży, że  pojedyncze zachowania każdego z nas mają wpływ na środowisko i każdy jest odpowiedzialny za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego.

Uczniowie brali udział w wielu akcjach i przedsięwzięciach związanych  z ochroną przyrody, propagowaniem zdrowego trybu życia i krzewieniem wiedzy ekologicznej. Oto niektóre z nich:

  •          Sprzątanie Świata

·         Bydgoskie Forum Ekologiczne

 

·         Rajd Pieszy – „Bydgoskie Pomniki Przyrody”

·         Warsztaty w Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku

 

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym:

·         Firma Reba (zbieramy baterie i płyty CD/DVD)

·         Firma Remondis (uczestniczymy w warsztatach dotyczących segregacji odpadów, zwiedzamy sortownię odpadów i nowo powstałą w Bydgoszczy kompostownie)

·         Biuro Zarządzania Gospodarką i Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy (bierzemy udział w obchodach Dnia ziemi, Sprzątanie Świata itd.)

·         Urząd Miasta w Bydgoszczy (Forum Ekologiczne)

·         Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy (uczestniczymy w zajęciach
 i zwiedzamy oczyszczalnie)

·         Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku (bierzemy udział
w konkursach, warsztatach, sympozjach)

Galeria zdjęć