W naszej szkole możesz zdobyć poszukiwany na rynku pracy zawód

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

 

 

Technik technologii żywności - produkuje żywność. Organizuje i nadzoruje produkcję wyrobów spożywczych.

 

Autorski program nauczania zakłada, że dodatkowo możesz uzyskać wiedzę z zakresu: dietetyki, zasad  żywienia człowieka, analityki i bezpieczeństwa żywności.

 

Po ukończeniu szkoły możesz uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik technologii żywności.

 

Kariera edukacyjna, podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, cukiernik, wędliniarz, technik przetwórstwa mleczarskiego.

 

Po ukończeniu szkoły można podjąć naukę w szkole wyższej na dowolnie wybranym kierunku.

 

Praca, możesz pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego, w instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności, w placówkach zajmujących się przechowywaniem i handlem żywnością. Wykonywać będziesz pracę bardzo urozmaiconą, pozbawioną rutyny.