Propozycja dla uczniów 

lubiących planować swoje działania zarówno w świecie rzeczywistym jak i wirtualnym

TECHNIK LOGISTYK

 
 

Technik logistyk – specjalista od zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu i komunikacji.

Technik logistyk organizuje i nadzoruje przepływ zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania i transportu oraz przepływy w jednostkach organizacyjnych i administracyjnych.

 

Autorski program nauczania zakłada, że dodatkowo możesz uzyskać wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa cywilnego, logistyki wojskowej, logistyki w turystyce i w sporcie, logistyki handlu zagranicznego.Po ukończeniu szkoły możesz uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk.

 

Kariera edukacyjnapodobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa.

 

Po ukończeniu szkoły można podjąć naukę w szkole wyższej na dowolnie wybranym kierunku.

 

Praca, pracę znajdziesz w większych i mniejszych firmach logistycznych i przewozowych, w usługach transportowo – spedycyjnych, w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowisku np. specjalisty ds. planowania zakupów w jednostkach (wydziałach) logistycznych służb mundurowych i kryzysowych.

 

Logistycy, którzy skorzystają z naszej oferty – dzięki wysokiej jakości kształcenia w szkole  – mogą wykazać się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, znajomością języka obcego w stopniu dobrym i obsługą komputera, i mają szansę liczyć na wysokie wynagrodzenie oraz pewność, że dla nich pracy na rynku nie zabraknie.

 

Możesz samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

 
Umożliwiamy uczniowi wybór profilu zawodowego: 
 
- bezpieczeństwo cywilne
- logistyka wojskowa
- logistyka w turystyce i sporcie
- logistyka handlu zagranicznego
- kontroling w logistyce
- merchandising produktu
 
 
- bezpieczeństwo cywilne
planowanie i organizacja imprez masowych - koncertów, pokazów, uroczystości plenerowych oraz koordynacja działań likwidujących klęski żywiołowe, postępowanie w przypadku zagrożenia epidemicznego, chemicznego, prowadzenie akcji ratowniczych;
 
- logistyka wojskowa
taktyka pola walki, organizacja i rozmieszczenie jednostek wojskowych w czasie pokoju i wojny, organizacja i działania organizacji NATO, ONZ w zakresie utrzymania pokoju na świecie; absolwent posiada wiadomości z zakresu zapewnienia środków dla działania wojska oraz innych służb mundurowych (sprzęt, prowiant, lekarstwa, namioty, inne zakwaterowanie, środki transportu, pożywienie);
 
- logistyka w turystyce i sporcie
organizacja imprez sportowych (np. igrzysk olimpijskich, wyścigów, turniei, meczy) i turystycznych, zapewnienie dostaw dla hotelu, restauracji, organizacja wycieczek oraz wypraw (np. górskich) zbiorowych i indywidualnych, tramping, zasady organizacji drużyny sportowej, różnego rodzaju rozgrywek w zgodzie z przepisami światowych organizacji np. FIFA, UEFA, organizacja biura turystycznego oraz przygotowanie wstępne do kariery przewodnika;
 
- logistyka handlu zagranicznego
zasady wymiany towarowej oraz negocjacji w zakresie importu produktów, międzynarodowych węzłów dostaw, wiedza z obszaru zasad celnych, obciążeń podatkowych, oraz wykorzystania różnych dziedzin transportu;
 
- kontroling w logistyce
wiadomości oraz umiejętności z zakresu norm oraz certyfikatów jakości produktów, ocena jakości produktu, ocena kosztów w logistyce,  wykonania produktu, jego magazynowania, produkcji, dystrybucji, serwisu, zarządzanie czasem pracy pracowników, ekonomiczne aspekty prowadzonej działalności gospodarczej, ocena kosztów logistycznych przedsięwzięć gospodarczych;
 
- merchandising produktu
sztuka promocji produktów, poprzez sztuczki marketingowe, elementy psychologii społecznej, zwrócenie uwagi na produkt np. w filmie (zegarek James’a Bonda, marki aut)