Zespół Szkół Spożywczych ogłasza nabór absolwentów gimnazjum  do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019

Do Technikum Spożywczego dla młodzieży na podbudowie gimnazjum:

 zawód - technik technologii żywności –  64 miejsca

                 Zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, informatyka

 zawód - technik logistyk – 32 miejsca

                Zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia i informatyka.

      zawód - technik spedytor – 32 miejsca

                 Zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, informatyka

Do Branżowej Szkoły I stopnia nr 13 Spożywczej  na podbudowie gimnazjum:

zawód: cukiernik – 32 miejsca;

zawód :   piekarz – 16 miejsc;

zawód:  wędliniarz – 16 miejsc.

 Liczba utworzonych oddziałów będzie uzależniona od zainteresowania kandydatów. W przypadku wystarczającej liczby chętnych zostaną utworzone wszystkie proponowane oddziały.

 

WAŻNE

KRYTERIA PUNKTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

GIMNAZJALISTO PAMIĘTAJ!

Uwaga! Dokumenty niezbędne do przyjęcia do szkoły: skrócony akt urodzenia (kopia) i 2 zdjęcia. Należy je dostarczyć wraz z wnioskiem.

 

Wykaz zajęć edukacyjnych do przeliczania na punkty

Typ szkoły

Zawód

Zajęcia edukacyjne obowiązkowe

Zajęcia edukacyjne ustalone przez dyrektora

Technikum

Spożywcze

technik technologii żywności

język polski

matematyka

biologia

informatyka

technik logistyk

język polski

matematyka

geografia

informatyka

technik spedytor

język polski

matematyka

geografia

informatyka

Branżowa Szkoła I stopnia nr 13 Spozywcza

cukiernik

język polski

matematyka

biologia

informatyka

piekarz

język polski

matematyka

biologia

informatyka

wędliniarz

język polski

matematyka

biologia

informatyka

 Sporządzono na podstawie: