Zespół Szkół Spożywczych ogłasza nabór absolwentów gimnazjum  do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018

Do Technikum Spożywczego dla młodzieży na podbudowie gimnazjum:

 oddział IT, zawód - technik technologii żywności – 30 miejsc.

                 Zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, informatyka lub matematyka

·         oddział ITL1, zawód - technik logistyk – 30 miejsc.

                Zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia i informatyka.

oddział ITL2, zawód - technik logistyk – 30 miejsc.

                Zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia i matematyka

·         oddział ITS, zawód - technik spedytor – 30 miejsc.

                 Zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, informatyka lub matematyka

Do Branżowej Szkoły I stopnia nr 13 Spożywczej (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) na podbudowie gimnazjum:

·         oddział I c w zawodzie cukiernik – 30 miejsc;

·         oddział I p w zawodzie piekarz – 15 miejsc;

·         oddział I w  w zawodzie wędliniarz – 15 miejsc.

 Liczba utworzonych oddziałów będzie uzależniona od zainteresowania kandydatów. W przypadku wystarczającej liczby chętnych zostaną utworzone wszystkie proponowane oddziały.

 

WAŻNE

KRYTERIA PUNKTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

GIMNAZJALISTO PAMIĘTAJ!

Uwaga! Dokumenty niezbędne do przyjęcia do szkoły: skrócony akt urodzenia (kopia) i 2 zdjęcia. Należy je dostarczyć wraz z wnioskiem.

 

Wykaz zajęć edukacyjnych do przeliczania na punkty

Typ szkoły

Zawód

Zajęcia edukacyjne obowiązkowe

Zajęcia edukacyjne ustalone przez dyrektora

Technikum

Spożywcze

technik technologii żywności

język polski

matematyka

biologia

informatyka

technik logistyk

język polski

matematyka

geografia

informatyka

technik spedytor

język polski

matematyka

geografia

informatyka

Branżowa Szkoła I stopnia nr 13 Spozywcza

cukiernik

język polski

matematyka

biologia

informatyka

piekarz

język polski

matematyka

biologia

informatyka

wędliniarz

język polski

matematyka

biologia

informatyka

 

 

 

logo

 

Akcja kwalifikacja2

szkola

Hiszpania1

Hiszpania2