Zespół Szkół Spożywczych ogłasza nabór absolwentów gimnazjum 

do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

 

Do Technikum Spożywczego dla młodzieży na podbudowie gimnazjum:

 technik technologii żywności –  32 miejsca

                 Zajęcia  w zakresie rozszerzonym: biologia, informatyka

 technik logistyk – 32 miejsca

                Zajęcia  w zakresie rozszerzonym: geografia i informatyka.

      technik spedytor – 32 miejsca

                 Zajęcia w zakresie rozszerzonym: geografia, informatyka

Do Branżowej Szkoły I stopnia nr 13 Spożywczej  na podbudowie gimnazjum:

cukiernik – 16 miejsc;

piekarz – 16 miejsc;

przetwórca mięsa – 16 miejsc;

 magazynier-logistyk  – 16 miejsc (NOWOŚĆ).

 

 Liczba utworzonych oddziałów będzie uzależniona od zainteresowania kandydatów. W przypadku wystarczającej liczby chętnych zostaną utworzone wszystkie proponowane oddziały.

 

WAŻNE

KRYTERIA PUNKTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

GIMNAZJALISTO PAMIĘTAJ!

Uwaga! Dokumenty niezbędne do przyjęcia do szkoły: skrócony akt urodzenia (kopia) i 2 zdjęcia. Należy je dostarczyć wraz z wnioskiem.

 

Wykaz zajęć edukacyjnych do przeliczania na punkty

Typ szkoły

Zawód

Zajęcia edukacyjne obowiązkowe

Zajęcia edukacyjne ustalone przez dyrektora

Technikum

Spożywcze

technik technologii żywności

język polski

matematyka

biologia

informatyka

technik logistyk

język polski

matematyka

geografia

informatyka

technik spedytor

język polski

matematyka

geografia

informatyka

Branżowa Szkoła I stopnia nr 13 Spozywcza

cukiernik

język polski

matematyka

biologia

informatyka

piekarz

język polski

matematyka

biologia

informatyka

przetwórca mięsa

język polski

matematyka

biologia

informatyka

magazynier - logistyk 

język polski

matematyka

geografia

informatyka

 Sporządzono na podstawie: