Cukiernictwo jest zawodem, który wymaga znajomości tradycyjnych metod produkcji
wyrobów cukierniczych oraz nowoczesnych trendów. 
 
Charakterystyka
 
Praca w zawodzie cukiernik polega  na wytwarzaniu różnego asortymentu ciast, ciastek, tortów i deserów a także na tworzeniu dekoracji wyrobów gotowych wykonywanych ręcznie i wymagających zdolności manualnych oraz plastycznych. Cukiernik produkując wyroby cukiernicze posługuje się specjalistycznymi maszynami i urządzeniami, które w czasie kształcenia musi poznać i umieć je obsługiwać. Celem nadrzędnym tych czynności jest dostarczenie wyrobu o najlepszej jakości, wytworzonego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Analiza rynku pracy potwierdza potrzebę kształcenia pracowników, którzy posiadaliby właściwe kwalifikacje  w zawodzie cukiernik.

 

Przebieg nauki:
 • czas nauki - 3 lata

praktyka w:  

 • szkolnej pracowni cukierniczej,
 • Przedsiębiorstwie Cukierniczym „Jutrzenka Colian” sp. z o.o.,
 • Spółdzielni Produkcji Spożywczej „Tosta”,
 • renomowanych cukierniach regionu, (dotyczy młodocianych pracowników) np.: Cukiernia „Sowa”, Cukiernia „Staropolska", Cukiernia „Kokosanka”, „Rzemieślnicza Awangarda” i inne .
 
 Wymagane dokumenty
 • badania określające zdolność do wykonywania zawodu (wydaje lekarz medycyny pracy),
 • książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Perspektywy zawodowe
 
Perspektywy po ukończeniu nauki są optymistyczne. Można:
 • pracować  w cukierni, hotelu lub restauracji,
 • kontynuować naukę i zostać egzaminowanym technikiem technologii żywności,
 • otworzyć własną firmę lub też zarządzać jakimś zakładem,
 • ukończyć studia i zostać nauczycielem zawodu.