WOLONTARIAT W ZESPOLE SZKÓL SPOŻYWCZYCH

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka, poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.

Uczniowie w naszej szkole są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.

Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

CELE  WOLONTARIATU

 • Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie
 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych
 • Kształtowanie postaw prospołecznych
 • Rozwijanie empatii, zrozumienia
 • Inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego
 • Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności
 • Wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem
 • Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi
 • Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń
 • Rozwijanie zainteresowań
 • Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:

środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne

08 września 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie wolontariuszy w roku szkolnym 2016/2017. Ogromnie cieszy fakt, że wśród nas, wolontariuszy pojawiło się wielu uczniów klas pierwszych.

Do naszego grona dołączyli uczniowie klasy I T /11 uczennic/ i I LŻ /9 uczennic i uczniów/.

Zaczynamy pracę

 W nowym roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęliśmy naszą pracę tradycyjnie, od wizyty w Hospicjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie wolontariuszki przygotowywały serwety z ligniny, sprzątały teren przed budynkiem.

Martyna Gajewy, Patrycja Świerczyńska (z klasy I LŻ) oraz Martyna Piotrowska, Sylwia Knapinska, Klaudia Tretkowska, Dominika Januszewska i Oliwia Mikołajczak (z klasy IIT), już we wrześniu przepracowały w Hospicjum 14 godzin. 

galeria zdjęć

Inauguracja Ogólnopolskiej Akcji „Pola Nadziei”

07 października 2016r. wolontariuszki  z klasy I TLŻ i II T, uczestniczyły inauguracji  Ogólnopolskiej Akcji „Pola Nadziei” w Hospicjum im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki   w Bydgoszczy.   

Spotkali się tam Wolontariusze z wielu bydgoskich szkół a nawet przedszkoli.

Wszyscy, wiosną wezmą udział w kolejnej zbiórce środków na rzecz Hospicjum.

 Na zakończenie spotkania, przed budynkiem Hospicjum  posadziliśmy symboliczne żonkile .

Galeria zdjęć

7 października 2016r. w ramach XVI Dnia Papieskiego w naszej szkole odbyło się spotkanie z Siostrami z trzech Zgromadzeń Zakonnych. Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego były słowa św. Jana Pawła II: „Bądźcie świadkami miłosierdzia”.

Nawiązując do tych słów, zaprosiliśmy do naszej szkoły Siostry ze Zgromadzeń Zakonnych, w  których to wezwanie realizują z w swojej codziennej posłudze.

Siostry ze  Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo zwane powszechnie Siostrami Szarytkami prowadzą w Bydgoszczy świetlicę dla dzieci, pełniąc jednocześnie wobec nich i ich rodzin posługę charytatywną. Siostry Elżbietanki prowadzą w Bydgoszczy przedszkole, ale to nie jedyna posługa tego zgromadzenia. W naszej diecezji Siostry pełnią opiekę nad ludźmi terminalnie chorymi w hospicjum w Złotowie.  O tej trudnej ale bardzo potrzebnej pracy Sióstr usłyszeliśmy w czasie spotkania. Zupełnie inny charakter ma praca Sióstr ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. Jak sama nazwa mówi, jest to zgromadzenie misyjne, a więc nastawione na głoszenie Słowa Bożego  i posługę oświatowo-wychowawczą. Każda z zaproszonych Sióstr przedstawiła krótką historię swojego Zgromadzenia. W dalszej części spotkania  szukaliśmy odpowiedzi na pytania jak realizować hasło tegorocznego Dnia Papieskiego w życiu.

Na zakończenie spotkania wszystkie Siostry zaprosiły Uczniów do współpracy w ramach wolontariatu.

IMG 7261 

 

Krwiodawstwo, dawstwo narządów czy szpiku to dzielenie się z innymi tym co najcenniejsze.