KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych

1 września 2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2016 r.

Ferie zimowe

30 stycznia - 12 lutego 2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 – 18 kwietnia 2017 r.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

28 kwietnia 2017 r. 

Egzamin maturalny:

- część ustna 

 

- część pisemna

ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

- od 04 do 26 maja 2017 r. (stara formuła)

 - od 08 do 20 maja (oprócz 14 maja) (nowa formuła)

 - od 4 do 24 maja 2017 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stara formuła):

- etap pisemny

- etap praktyczny

ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

12 czerwca 2017 r. (poniedziałek) godz. 12.00- dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie  zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu;

13 czerwca 2017 r. - dla absolwentów techników, techników uzupełniających  i  szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika;

od4 lipca do 8 lipca 2017 r. - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych  i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których  kształcą zasadnicze szkoły zawodowe.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ,,nowa formuła”

Sesja 1 Styczeń  - luty

Część pisemna

Część praktyczna

Sesja 2 Czerwiec  -lipiec

Część pisemna

Część praktyczna

ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

-12  stycznia 2017 r.

Model ,,D” 9 stycznia 2017 r.

Model ,,W”  od 16 stycznia  do 23 lutego 2017 r.

20  czerwca 2017 r.

Model ,,D” 26  czerwca 2017 r.

Model ,,W”  od 16 czerwca do 08 lipca 2017 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23czerwca 2017 r.

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.

Egzamin maturalny poprawkowy:

- część ustna 

- część pisemna

ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

od 23 do 25sierpnia  2017 r.

22sierpnia  2017 r.

1.   

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych

1 września 2016 r.

2.   

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2016 r.

3.   

Ferie zimowe

30 stycznia - 12luty 2017 r.

4.   

Wiosenna przerwa świąteczna

13 – 18kwietnia 2017 r.

5.   

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach 

ponadgimnazjalnych

28 kwietnia 2017 r. 

6.   

Egzamin maturalny:

- część ustna 

- część pisemna

ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

 - od 04 do 26 maja 2017 r. (stara formuła)

 - od 08 do 20 maja (oprócz 14 maja) (nowa formuła)

 - od 4 do 24 maja 2017 r.

7.   

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

zawodowe (stara formuła):

- etap pisemny

- etap praktyczny

ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

12 czerwca 2017 r. (poniedziałek) godz. 12.00- dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie  zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu;

13 czerwca 2017 r. - dla absolwentów techników, techników uzupełniających  i  szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika;

od4 lipca do 8 lipca 2017 r. - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych  i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których  kształcą zasadnicze szkoły zawodowe.

8.   

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie ,,nowa formuła”

Sesja 1 Styczeń  - luty

Część pisemna

Część praktyczna

Sesja 2 Czerwiec  -lipiec

Część pisemna

Część praktyczna

ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

12  stycznia 2017 r.

Model ,,D” 9 stycznia 2017 r.

Model ,,W”  od 16 stycznia  do 23 lutego 2017 r.

20  czerwca 2017 r.

Model ,,D” 26  czerwca 2017 r.

Model ,,W”  od 16 czerwca do 08 lipca 2017 r.

9.   

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23czerwca 2017 r.

10.

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.

11.

Egzamin maturalny poprawkowy:

- część ustna 

- część pisemna

ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

od 23 do 25sierpnia  2017 r.

22sierpnia  2017 r.

 

logo

 

Akcja kwalifikacja2

szkola

Hiszpania1

Hiszpania2