KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3 września 2018r.

2. Zebrania z rodzicami dla klas czwartych Technikum Spożywczego. 19 września 2018r. godz. 1700
3.

Zebrania z rodzicami dla klas:

 I - III Technikum Spożywczego,

 I – II Branżowej Szkoły I stopnia nr 13 Spożywczej,

 III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Spożywczej

20 września 2018r. godz. 1700

4. Zebrania z rodzicami – dzień otwarty dla rodziców.

25 października 2018r.

1700 – 1730  spotkanie z wychowawcą klasy,

1730 – 1900  dyżury nauczycieli.

5. Zebrania z rodzicami – dzień otwarty dla rodziców.

22 listopada 2018r. godz.1700

1700 – 1730  spotkanie z wychowawcą klasy,

1730 – 1900  dyżury nauczycieli.

6. Zebrania z rodzicami dla klas IV - przekazanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach z przedmiotów zawodowych, których nauczanie kończy się w I semestrze. 3 grudnia 2018r. godz.1700
7. Wystawienie ocen śródrocznych. 18 grudnia 2018r.
9. Koniec I semestru. 21 grudnia 2018r.
10. Zimowa przerwa świąteczna.

22 - 31 grudnia 2018r.

 

11.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Sesja 1. Styczeń – luty 2019

TECHNIK LOGISTYK

kwalifikacje: A.30, A.31, A.32

część pisemna

10 stycznia 2019r.

część praktyczna

9 stycznia 2019r.

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

kwalifikacje: T.02, T.16

część pisemna

10 stycznia 2019r.

część praktyczna T.16

9 stycznia 2019r.

część praktyczna T.02

11 stycznia – 13 stycznia 2019 oraz 30 stycznia - 16 lutego 2019r.

 

12. Ferie zimowe

14 – 27 stycznia 2019 r. województwa:

kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie,

świętokrzyskie, wielkopolskie

13. Zebrania z rodzicami – dzień otwarty dla rodziców.

31 stycznia 2019r.

1700 – 1730  spotkanie z wychowawcą klasy,

1730 – 1900  dyżury nauczycieli.

14. Zebrania z rodzicami – dzień otwarty dla rodziców.

14 marca 2019r.

1700 – 1730  spotkanie z wychowawcą klasy,

1730 – 1900  dyżury nauczycieli.

15. Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach czwartych TS 1 kwietnia 2019r.
16. Zebrania z rodzicami dla klas czwartych TS –przekazanie informacji o przewidywanych ocenach rocznych 4 kwietnia 2019r. godz.1700
17. Zebrania z rodzicami – dzień otwarty dla rodziców (bez klas IV TS).

11 kwietnia 2019r.

1700 – 1730  spotkanie z wychowawcą klasy,

1730 – 1900  dyżury nauczycieli.

18. Wystawienie ocen rocznych w klasach czwartych TS 15 kwietnia 2019r.
20. Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

21.

Zakończenie zajęć

w klasach IV Technikum Spożywczego

26 kwietnia 2019 r.

22.

Egzamin maturalny

- część pisemna

     j.polski

     matematyka

     j.angielski

- część ustna 

ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

 - od 06 do 23 maja 2019r.

      06 maja 2019r.

      07 maja 2019r.

      08 maja 2019r.

 - od 06 do 25 maja 2019r.

(oprócz 12 i 19 maja)

23. Wystawienie przewidywanych ocen rocznych 30 maja 2019r.
24. Zebrania z rodzicami – przekazanie informacji o przewidywanych ocenach rocznych 30 maja 2019r. godz. 1700
25. Wystawienie ocen rocznych 13 czerwca 2019r. do godz. 11:00
27.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Sesja 2. Czerwiec – lipiec 2019

TECHNIK LOGISTYK

kwalifikacje: A.30, A.31, A.32

część pisemna

18 czerwca 2019r.

część praktyczna

17 czerwca 2019r.

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

kwalifikacje: T.02, T.16

część pisemna

18 czerwca 2019r.

część praktyczna T.16

17 czerwca 2019r.

część praktyczna T.02

21 czerwca – 4 lipca 2019r.

CUKIERNIK

kwalifikacja: T.4

część pisemna

18 czerwca 2019r.

część praktyczna

21 czerwca – 4 lipca 2019r.

28.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

29. Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

Podstawa prawna