KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4 września 2017r.

2. Zebrania z rodzicami dla klas czwartych Technikum Spożywczego. 20 września 2017r. godz. 1700
3.

Zebrania z rodzicami dla klas:

I - III Technikum Spożywczego,

I Branżowej Szkoły I stopnia nr 13 Spożywczej,

II – III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Spożywczej

21 września 2017r. godz. 1700

4. Zebrania z rodzicami – dzień otwarty dla rodziców.

26 października 2017r.

1700 – 1730 spotkanie z wychowawcą klasy,

1730 – 1900 dyżury nauczycieli.

5. Zebrania z rodzicami. 23 listopada 2017r. godz.1700
6. Zebrania z rodzicami dla klas IV - przekazanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach z przedmiotów zawodowych . 4 grudnia 2017r. godz.1700
7. Wystawienie ocen śródrocznych. 18 grudnia 2017r.
8. Koniec I półrocza. 22 grudnia 2017r.
9. Zimowa przerwa świąteczna.

23 - 31 grudnia 2017r.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Sesja 1. Styczeń – luty 2018

TECHNIK LOGISTYK

kwalifikacje: A.30, A.31, A.32

część pisemna

11 stycznia 2018r.

część praktyczna

10 stycznia 2018r.

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

kwalifikacje: T.02, T.16

część pisemna

11 stycznia 2018r.

część praktyczna T.16

10 stycznia 2018r.

część praktyczna T.02

22–31 stycznia oraz 10–16 lutego 2018r.

11. Zebrania z rodzicami – dzień otwarty dla rodziców.

18 stycznia 2018r.

1700 – 1730 spotkanie z wychowawcą klasy,

1730 – 1900 dyżury nauczycieli.

12. Ferie zimowe

12-25 lutego 2018r.

województwa:

kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie,

świętokrzyskie, wielkopolskie

13. Zebrania z rodzicami – dzień otwarty dla rodziców.

15 marca 2018r.

1700 – 1730 spotkanie z wychowawcą klasy,

1730 – 1900 dyżury nauczycieli.

14. Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018r.

15. Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach czwartych TS 9 kwietnia 2018r.
16. Zebrania z rodzicami dla klas czwartych TS –przekazanie informacji o przewidywanych ocenach rocznych 12 kwietnia 2018r. godz.1700
17. Zebrania z rodzicami – dzień otwarty dla rodziców.

19 kwietnia 2018r.

1700 – 1730 spotkanie z wychowawcą klasy,

1730 – 1900 dyżury nauczycieli.

18. Wystawienie ocen rocznych w klasach czwartych TS 23 kwietnia 2018r.
19.

Zakończenie zajęć

w klasach IV Technikum Spożywczego

27 kwietnia 2018 r.

20. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

30 kwietnia 2018r. (poniedziałek)

21. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

02 maja 2018r. (środa)

22.

Egzamin maturalny

- część pisemna

     j.polski

     matematyka

     j.angielski

- część ustna

ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

- od 04 do 23 maja 2018r.

     04 maja 2018r.

     07 maja 2018r.

     08 maja 2018r.

- od 05 do 25 maja 2018r.

23. Wystawienie przewidywanych ocen rocznych 29 maja 2018r.
24. Zebrania z rodzicami – przekazanie informacji o przewidywanych ocenach rocznych 29 maja 2018r. godz. 1700
25.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Sesja 2. Czerwiec – lipiec 2018

TECHNIK LOGISTYK

kwalifikacje: A.30, A.31, A.32

część pisemna

19 czerwca 2018r.

część praktyczna

26 czerwca 2018r.

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

kwalifikacje: T.02, T.16

część pisemna

19 czerwca 2018r.

część praktyczna T.16

26 czerwca 2018r.

część praktyczna T.02

22 czerwca–4 lipca 2018r.

CUKIERNIK

kwalifikacja: T.4

część pisemna

19 czerwca 2018r.

część praktyczna

22 czerwca – 4 lipca 2018r.26. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

01 czerwca 2018r. (piątek)

27. Wystawienie ocen rocznych 15 czerwca 2018r.
28.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

29. Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna

 

 

logo

 

Akcja kwalifikacja2

szkola

Hiszpania1

Hiszpania2

csm Moj jeden procent zostawiam w Bydgoszczy c8af8fe967