Zespół Szkół Spożywczych ogłasza nabór absolwentów szkoły podstawowej

do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

 

Do Technikum Spożywczego dla młodzieży na podbudowie szkoły podstawowej w zawodzie:

technik technologii żywności –  32 miejsca

                 Zajęcia  w zakresie rozszerzonym: biologia, informatyka 

technik logistyk – 32 miejsca

                Zajęcia  w zakresie rozszerzonym: geografia i informatyka.

     technik spedytor – 32 miejsca

                 Zajęcia w zakresie rozszerzonym: geografia, informatyka 

 

Do Branżowej Szkoły I stopnia nr 13 Spożywczej  na podbudowie szkoły podstawowej w zawodzie:

  cukiernik – 16 miejsc;

   piekarz – 16 miejsc;

  przetwórca mięsa – 16 miejsc;

  magazynier-logistyk  – 16 miejsc (NOWOŚĆ).

 

 Liczba utworzonych oddziałów będzie uzależniona od zainteresowania kandydatów. W przypadku wystarczającej liczby chętnych zostaną utworzone wszystkie proponowane oddziały.

WAŻNE

KRYTERIA PUNKTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

OŚMIOKLASISTO PAMIĘTAJ!

Uwaga! Dokumenty niezbędne do przyjęcia do szkoły: skrócony akt urodzenia (kopia) i 2 zdjęcia. Należy je dostarczyć wraz z wnioskiem.

 

Wykaz zajęć edukacyjnych do przeliczania na punkty
Typ szkoły Zawód Zajęcia edukacyjne obowiązkowe Zajęcia edukacyjne ustalone przez dyrektora

Technikum

Spożywcze

technik technologii żywności

język polski

matematyka

biologia

informatyka

technik logistyk

język polski

matematyka

geografia

informatyka

technik spedytor

język polski

matematyka

geografia

informatyka

Branżowa Szkoła I stopnia nr 13 Spozywcza cukiernik

język polski

matematyka

biologia

informatyka

piekarz

język polski

matematyka

biologia

informatyka

przetwórca mięsa

język polski

matematyka

biologia

informatyka

magazynier - logistyk 

język polski

matematyka

geografia

informatyka

 

 Sporządzono na podstawie: