w Zespole Szkół Spożywczych

07.12.2018 r. w naszej szkole będziemy gościć  56 młodych logistyków z województwa kujawsko-pomorskiego – uczestników  etapu okręgowego  XI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.  Organizatorem Olimpiady jest Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu. Zespół Szkół Spożywczych reprezentować będzie 5 logistyków,  którzy  zakwalifikowali się po etapie szkolnym 04.10.2018r. Są to: Damian Paprocki z klasy IIILŻ, Bartosz Baranowski i Patryk Florczak z klasy IIITL, Maksymilian Pliszka z klasy IIILS i Marcin Szulc z klasy IVTL1.  Trzymamy kciuki.  Do II stopnia zawodów przystąpi łącznie 657 uczniów, którzy będą walczyć o wejście do finału w 13 okręgach w Polsce.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna skierowana jest do uczniów szkół średnich i policealnych uczących się zawodów: technik spedytor i technik logistyk. Ma na celu:

  • rozbudzić wśród młodych ludzi zainteresowanie tematyką logistyczną, 
  • pomoc w ocenie programu nauczania w szkołach średnich i policealnych.

Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

dodała: Wiesława Gwizdała-Różycka