Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 3 września 2018 r.

- wszystkie klasy drugie, trzecie i czwarte  - godzina 9.00

- wszystkie klasy pierwsze  - godzina 11.00