Uczniowie naszej szkoły odwiedzili Komisariat Policjanci na bydgoskich Wyżynach. Spotkanie miało charakter promocyjny i rozpoczęło cykl  spotkań w ramach kampanii ZOSTAŃ KIMŚ WYJĄTKOWYM.

Funkcjonariusze zachęcali do wstąpienia w szeregi Policji.

Pan Adam Jarosz - Komendant komisariatu opowiadał o codziennej pracy policjantów. Przypomniał o odpowiedzialności prawnej, w tym o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu oraz poruszył kwestie niebezpieczeństw związanych z zażywaniem narkotyków w tym dopalaczy.

Pracownik Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy omówiła sposób prowadzenia rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń od osób starających się o wstąpienie do służby w policji.

Technik z Wydziału Techniki Kryminalistycznej bydgoskiej komendy pokazał, w jaki sposób zabezpiecza się ślady na miejscu zdarzenia.

W spotkaniu uczestniczyli również dzielnicowi, którzy przybliżyli uczniom zawód policjanta podając przykłady oraz dzieląc się swoim doświadczeniem, które nabyli podczas wieloletniej służby. Ponadto zaprezentowali zebranym elementy umundurowania służbowego w tym kajdanki zespolone, kamizelki kuloodporne oraz ubiór policjanta w trakcie czynności w oddziałach zwartych

Uczniowie obejrzeli także Przyjazny Pokój służący do przesłuchiwania małoletnich świadków.

Służbę w policji może pełnić:

  • Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
  • Korzystający z pełni praw publicznych.
  • Posiadający co najmniej średnie wykształcenie.
  • Posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.
  • Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Więcej informacji o służbie w policji na stronach: