W ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” w okresie kwiecień - czerwiec br. realizowane będą zajęcia dodatkowe na uczelniach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

  1. Zajęcia laboratoryjne pn. Fizyka doświadczalna – odbywające się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Instytucie Fizyki. Laboratorium będzie składało się z sześciu trzygodzinnych spotkań (szczegółowy program w załączniku)
  2. Zajęcia laboratoryjne pn. Eksperymenty chemiczne w chemii analitycznej – odbywające się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Biologii Środowiska.

 Uczniowie, którzy chcą skorzystać z proponowanego cyklu zajęć, proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączniku) i dostarczenie go do sekretariatu Pałacu Młodzieży do 18 kwietnia br. (sekretariat czynny w dni powszednie w godzinach 7.30 – 19.00, mieści się w budynku Gimnazjum nr 16, ul. Bohaterów Kragujewca 10, sala 6). O wynikach naboru kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

Załączniki:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Eksperymenty chemiczne

3. Fizyka doświadczalna