Tegoroczny finał XLIV Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie odbył się w dniach 04 – 06 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży. W Olimpiadzie udział wzięło 56 uczniów, kształcących się w zawodzie technik technologii żywności oraz technik przetwórstwa mleczarskiego, z 14 zespołów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Zespół Szkół Spożywczych jużpo raz piąty uczestniczy w Olimpiadzie i kolejny raz uczniowie naszej Szkoły odnieśli sukces:

- Angelika Kopczyńska uzyskała tytuł laureata,

- Dominika Skarbek oraz Mirella Jaszkowska uzyskały tytuły finalisty.

Uczestniczki otrzymały m.in. nagrody rzeczowe, zostaną również zwolnione z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Dodatkowo Angelika i Dominika otrzymały indeksy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

G r a t u l u j e m y!!!

Życzymy dalszych sukcesów.

Galeria zdjęć

Małgorzata Roguszczak