15 i 16 marca br. odbył się finał jubileuszowej XX Olimpiady Wiedzy o Żywności.

W tegorocznej edycji Olimpiady, która ma na celu podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego oraz pobudzenie i rozwijanie zainteresowań problemami produkcji żywności, uczestniczyło prawie 900 uczniów z 44 szkół ponadgimnazjalnych.

Organizatorami Olimpiady jest Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Komitet Główny Olimpiady ma siedzibę w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu.

Wśród 45 uczestników z całej Polski znalazły się trzy uczennice bydgoskiego „Spożywczaka”: Angelika Kopczyńska z klasy III T, Dominika Skarbek i Paulina Reźnik z klasy IV T. Dziewczęta uczą się w zawodzie technik technologii żywności.

„Dwadzieścia lat, a może mniej, nie miałem prawie nic” tymi słowami piosenki wspominał początki organizacji Olimpiady Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof.
dr hab. Jan Pikul, który od samego początku zaangażowany jest w organizację tego przedsięwzięcia.

Z wielką przyjemnością informujemy, że Angelika Kopczyńska uzyskała tytuł laureatki XX Olimpiady Wiedzy o Żywności. Dominika Skarbek i Paulina Reźnik uzyskały tytuły finalistek.

Zdobycie tytułu laureata lub finalisty w olimpiadzie gwarantuje zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności oraz automatyczne uzyskanie maksymalnej ilości punktów jak również przyjęcie na niemal wszystkie uczelnie o profilu przyrodniczym bez postepowania kwalifikacyjnego.

Atrakcją tegorocznej Olimpiady była wycieczka na stadion Lecha Poznań oraz wycieczka
do pracowni inżynierii bioprocesowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poznaliśmy wybrane zakamarki INEA Stadionu, które na co dzień niedostępne są dla kibiców. Zwiedziliśmy Salę Konferencyją, Szatnię Gości, poziom boiska wraz z ławkami piłkarzy rezerwowych, Lożę Prezydencką, Salę Legend czy Trybunę Prasową. W Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności obserwowaliśmy prace badawczorozwojowe mające na celu opracowanie innowacyjnych technologii przetwarzania surowców stosowanych
do produkcji żywności.

Angelice, Dominice i Paulinie serdecznie gratulujemy wspaniałej wiedzy, dziękujemy
za wysiłek włożony w pracę i życzymy dalszych sukcesów!

Gratulujemy także nauczycielom uczennic oraz ich rodzicom.

Galeria zdjęć

Barbara Morawska