Rozpoczęła się rekrutacja do projektu nr 2016-1-PL01-KA102-025424, pn.: „Mobilność zawodowa – kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy, który jest realizowany w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 Mobilność edukacyjna i współfinansowany przez FRSE w ramach projektu PO WER.

Zapraszamy uczniów klas: II LŻ, II LS, II TL, IIILŻ III TL1, III TL2

uczących się w zawodzie technik logistyk do zapoznania się z dokumentami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej w zakładce „Erasmus+” i złożenia w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

-   Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) - do pobrania ze strony Zespołu Szkół Spożywczych,

-   Oświadczenia rodziców/ opiekunów (załącznik nr 2) - do pobrania ze strony Zespołu Szkół Spożywczych,

-   CV,

-   Listu motywacyjnego.

Komplet dokumentów należy dostarczyć (w koszulce foliowej) do kancelarii w terminie do 28.02.2018r.

Przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych bardzo prosimy o zapoznanie się z INFORMATOREM DLA UCZNIA/UCZESTNIKA PROJEKTU, który określa szczegółowe zasady rekrutacji.

01.03.2018 r. (godzina zostanie ustalona w terminie późniejszym) zostanie przeprowadzony test kompetencji językowych (język angielski) i test wiedzy o Hiszpanii.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania aplikacji.