Zajęcia dodatkowe, specjalistyczne i pozalekcyjne

w Zespole Szkół Spożywczych 2015/2016

 

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki

prowadzący: mgr Aneta Banaszewska

 

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki

prowadzący: mgr Małgorzata Orzechowska

 

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki

prowadzący: mgr Joanna Wojciechowska-Waszak

 

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego

prowadzący: mgr Katarzyna Skurczyńska

 

Zajęcia przygotowujące uczniów do Turniejów i Konkursów Cukierniczych –„Wspieramy młode talenty  cukiernictwa”

prowadzący: mgr Małgorzata Kendziora-Ptasznik

prowadzący: mgr Beata Woźna

 

Młodzieżowe Mikroprzedsiębiorstwo

prowadzący: mgr Mirosława Czarnecka

 

Zajęcia przygotowujące uczniów do Turniejów i Konkursów z zakresu technologii żywności

prowadzący: mgr inż. Barbara Morawska

 

Zajęcia przygotowujące uczniów do Turniejów i Olimpiad z logistyki

prowadzący: mgr Wiesława Gwizdała-Różycka

 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne -  siatkówka

prowadzący:  mgr Anna Janecka

 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne - piłka nożna

prowadzący:  mgr Magdalena Przesławska

 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne - piłka ręczna

prowadzący:  mgr Magdalena Przesławska

 

Zajęcia dodatkowe fitness - ćwiczenia z muzyką

prowadzący:  mgr Aleksandra Kulik

 

Zajęcia dodatkowe fitness

prowadzący:  mgr Małgorzata Redos

 

Szkolne Koło Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy

prowadzący: mgr Anna Imbiorkiewicz

 

Szkolne Koło Teatralne

prowadzący: mgr Katarzyna Skurzyńska

 
 Szkolne Koło Ekologiczne

prowadzący: mgr Paulina Kowalikowska

 

Szkolne Koło Caritas

prowadzący:  mgr Maria Górna

 

Młodzieżowy Wolontariat

prowadzący: mgr Maria Wiśniewska