dla uczniów technikum technologii żywności

Ze względów organizacyjnych przedłużono termin rekrutacji na staż zagraniczny w Kordobie do dnia 26.06.2017r. do godz. 1400.

Ważne!!!

W rekrutacji mogą uczestniczyć uczniowie klas I uczący się w zawodzie technik technologii żywności.

Kandydaci składają w kancelarii szkoły następujące dokumenty aplikacyjne:

- wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (do pobrania na stronie szkoły w zakładce projekty, Erasmus+),

- Oświadczenie rodzica  (do pobrania na stronie szkoły w zakładce projekty, Erasmus+),

- List motywacyjny,

- Curriculum Vitae.

Wszyscy aplikujący przystąpią 27.06.2017 r. do dwóch testów

  1. określającego poziom znajomości języka angielskiego  godz. 1200  – 1300
  2. określającego poziom wiedzy z zakresu geografii kultury i historii Hiszpanii godz.  1100 – 1145

 

logo

 

Akcja kwalifikacja2

szkola

Hiszpania1

Hiszpania2

csm Moj jeden procent zostawiam w Bydgoszczy c8af8fe967