pt. „Młodzieżowe mini przedsiębiorstwa” realizowana w klasie I T

 w roku szkolnym 2016/2017

Innowacja pt. „Młodzieżowe mini przedsiębiorstwa” polegała na  założeniu przedsiębiorstwa i prowadzeniu go zgodnie z warunkami i przepisami obowiązującymi w aktualnej rzeczywistości gospodarczej.

Praktyczne stosowanie nabywanej wiedzy i kształtowanie umiejętności to forma kształcenia jaka została zastosowana w zakresie nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w ramach innowacji. Poprzez innowację uczniowie nabywali umiejętność prowadzenia firmy co wyzwalało ich aktywność i jednocześnie  kształtowało atmosferę wzajemnej współpracy, przyjaznych i kreatywnych postaw, uczyło trudnej sztuki komunikowania się w grupie i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym. Program zakładał współpracę z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie. Na platformie tejże fundacji, każde z mini przedsiębiorstw było zarejestrowane, uczniowie musieli prowadzić księgowość, rozliczać należne podatki i zobowiązania finansowe oraz dokumentować każde zdarzenie gospodarcze firmy. Ponadto w każdym  miesiącu należało składać raport finansowy, a na koniec raport końcowy z działalności przedsiębiorstwa. Uczniowie mogli również skorzystać ze szkoleń na platformie z zakresu marketingu czy finansów przedsiębiorstwa. W Zespole Szkół Spożywczych w roku szkolnym 2016/2017 funkcjonowało pięć mini przedsiębiorstw.

Uczniowskie miniprzedsiębiorstwa prowadziły swoją działalność na terenie szkoły. Oferta firm była skierowana do uczniów, nauczycieli i pracowników administracji szkoły. Firmy funkcjonowały przez okres trzech miesięcy. Cztery spośród pięciu firm, wypracowało zysk Wiodącą firmą okazała się być firma Health Company. To miniprzedsiębiorstwo wypracowało najwyższy dochód, który stał się własnością wspólników. Dla uczniów było to doświadczenie, dzięki któremu wiedzą jak należy założyć i poprowadzić własną działalność gospodarczą.  Natomiast certyfiakat , będzie informacją  dla przyszłego pracodawcy, że kandydat ma już zdobyte doświadczenie.
Zwieńczeniem  pracy miniprzedsiębiorstw  były certyfikaty otrzymane z Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.  Uroczyste wręczenie certyfikatów przez Panią Dyrektor Wiesławę Dereżyńską odbyło się w poniedziałek 12.06.2017r .
mini mini2

Wszystkim młodym przedsiębiorcom gratulujemy i życzymy sukcesów.

Galeria zdjęć

Certyfikaty do pobrania

szkolny opiekun mini przedsiębiorstw

                                                                                          Mirosława Czarnecka 

logo

 

Akcja kwalifikacja2

szkola

Hiszpania1

Hiszpania2

csm Moj jeden procent zostawiam w Bydgoszczy c8af8fe967