Szanowni Państwo,

 

           W związku z realizacją projektu „AKCJA-KWALIFIKACJA”,

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego zapraszam do złożenia oferty na usługę

przeprowadzenia szkoleń z zakresu Certyfikatu kompetencji przewoźnika

drogowego i spedytora.

 

W załączeniu przesyłam dokument zapytania ofertowego oraz załączniki:

- opis przedmiotu zamówienia,

- formularz ofertowy,

- wzór umowy miedzy Wykonawcą i Zamawiającym.

 

z poważaniem,

Paweł Tura