"nowa" formuła

dotyczy uczniów technikum, którzy ukończyli szkołę w 2015/2016 lub póżniej

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

 Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego dla absolwenta technikum, który ukończą szkołę w roku szkolnym 2017/2018

Harmonogram egzaminu maturalnego

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego

Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym

Komunikat dyrektora CKE w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki

Oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

"stara" formuła

 dotyczy absolwentów technikum z lat ubiegłych

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „starejj” formule obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018 (strony 103 - 121)

Oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Propozycje tematów w "starej formule" - sesja wiosna 2018 r.

Przykłady bibliografii

przykład 1

przykład 2

przykład 3

 Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 - 2014/2015

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego dla absolwenta szkół średnich sprzed 2005r.

 

logo

 

Akcja kwalifikacja2

szkola

Hiszpania1

Hiszpania2

csm Moj jeden procent zostawiam w Bydgoszczy c8af8fe967