dotyczy uczniów technikum, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2016/2017

( lub ukończyli szkołę w 2015/2016)

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017 (strony 1 - 102)

 Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego dla absolwenta technikum, który ukończą szkołę w roku szkolnym 2016/2017

Harmonogram egzaminu maturalnego

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego

 Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym

Komunikat dyrektora CKE w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2017 roku

Oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Egzamin matury w "starej" formule

 dotyczy absolwentów technikum z lat ubiegłych

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017 (strony 103 - 121)

Oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym 

Propozycje tematów w "starej formule" - sesja wiosna 2017 r.

Przykłady bibliografii

przykład 1

przykład 2

przykład 3

 Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 - 2014/2015

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego dla absolwenta szkół średnich sprzed 2005r.

logoplan

logo

 

Akcja kwalifikacja2

 film o szkole