"nowa" formuła

dotyczy uczniów technikum, którzy ukończyli szkołę w 2015/2016 lub póżniej

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

 Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego dla absolwenta technikum, który ukończą szkołę w roku szkolnym 2018/2019

Harmonogram egzaminu maturalnego 2019 (strona 5)

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego

Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym

Komunikat dyrektora CKE w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki

Oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego.

"stara" formuła

 dotyczy absolwentów technikum z lat ubiegłych

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „starejj” formule obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019   (ANEKS strona 101)

Oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Propozycje tematów w "starej formule" - sesja wiosna 2018 r.

Przykłady bibliografii

przykład 1

przykład 2

przykład 3

Deklaracja dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i  przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego dla absolwenta szkół średnich sprzed 2005r.

 

UWAGA!

W roku szkolnym 2018/2019 egzamin maturalny w „starej” formule zostanie przeprowadzony po raz ostatni dla absolwentów technikum uzupełniającego. Absolwenci ww. typu szkoły, którzy w 2019 r. nie zdadzą egzaminu maturalnego w „starej” formule, będą zobowiązani w 2020 r. przystąpić do egzaminu maturalnego w „nowej” formule w pełnym zakresie.