W środę 28 września w ramach II Festiwalu Zdrowego Stylu Życia odbyły się w naszej szkole warsztaty pt. „ Odpowiedzialność prawna nieletnich”, które poprowadzili dla uczniów wszystkich  klas pierwszych strażnicy miejscy.

           Mówiąc o przepisach prawa, szczególną uwagę zwrócili na zapisy, za których naruszenie grozi młodym ludziom  odpowiedzialność prawna przed sądami rodzinnymi lub karnymi. Omówiono zagadnienia z zakresu czynów zabronionych oraz przejawów demoralizacji, a także problematykę postępowania z nieletnimi i możliwe do zastosowania środki wychowawcze i poprawcze. Podczas spotkania poruszono tematy związane z zagrożeniami w środowisku nastolatków takie jak: jak alkohol, środki psychoaktywne, agresja, przemoc, kradzieże itp. Bardzo ważnym elementem pogadanki był temat agresji rówieśniczej oraz cyberprzemocy. Prelekcje prowadzone przez mundurowych były też doskonałą okazją, aby uświadomić uczniom, że są osoby i instytucje mogące udzielić pomocy oraz wskazać możliwości i sposoby zmiany dotychczasowego postępowania.