Wykaz podręczników

obowiązujących w Zespole Szkół Spożywczych

w roku szkolnym 2017/2018

 

Technik logistyk - klasa 1-4

Technik technologii żywności - klasa 1-4

Technik spedytor - klasa 1-2

Cukiernik - klasa 1-3

Piekarz - klasa 1

Wędliniarz - klasa 1

logoplan

logo

 

Akcja kwalifikacja2

 film o szkole