„Mobilność zawodowa – kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy",

projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” ze środków POWER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowego   

 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.Został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją. 

Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Uczniowie mogą podjąć staż w przedsiębiorstwie, instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej, a także centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego. Mobilność ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

           Wyjazdy mogą trwać od 2 tygodni do 12 miesięcy. Integralną częścią projektu jest przygotowanie w postaci zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych. 

  

erasmuswyjazd1

erasmuswyjazd2

rys

logo erasmus3

 

 erasmusplus.org.pl