Projekt skierowany jest do  uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Zakłada on możliwość oceny i porównania umiejętności zawodowych uczniów w zawodzie cukiernik. Uczniowie podczas turnieju mają możliwość  zaprezentowania zdobytej wiedzy, umiejętności. Turniej ma wyzwolić ducha rywalizacji oraz chęć dążenia do ustawicznego rozwijania się i poznawania trendów w najnowszych światowych technologiach w branży cukierniczej.

 

Celem jest  stworzenie uczniom uzdolnionym możliwości prezentacji swoich umiejętności oraz  zachęcanie ich do zdrowej rywalizacji opartej  na współpracy i wzajemnej życzliwości. Działania będę się skupiały na przygotowanie uczniów do etapu praktycznego turniejów i konkursów cukierniczych w roku szkolnym 2016/2017. Podjęte działania z wykorzystaniem środków przeznaczonych na realizację grantu będą motywowały uczniów do osiągania lepszych wyników i dążenia do mistrzostwa w zawodzie. Ponadto autorki projektu zakładają zwiększenie efektywności działań uczniów w ramach uczestnictwa w turniejach i konkursach cukierniczych o zasięgu ogólnopolskim.