Koło teatralne pod nazwą „Ostra jazda teatralna” działa w Zespole Szkół Spożywczych od 2002r. Działalność koła  zakłada  wprowadzenie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w świat kultury poprzez wykorzystanie naturalnych potrzeb, predyspozycji i zainteresowań młodych ludzi. Projekt wyróżniają  cele edukacyjno-wychowawcze, takie jak aktywizacja wrażliwości i wyobraźni młodzieży, oddziaływanie na duże grono odbiorców oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym. Od 2005 roku  działalność koła wspierana była finansowo przez  Urząd Miasta Bydgoszczy – przyznanie funduszy w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych. Również w 2016r., po dwuletniej przerwie, nasze działania zyskały aprobatę komisji konkursowej, która wyróżniła nasz projekt.

Najważniejszym zadaniem realizowanym przez koło teatralne jest organizacja  międzyszkolnego konkursu teatralnego „Przystanek Teatralny” promującego aktywność i twórcze osiągnięcia uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W 2015r. odbyła się X, jubileuszowa, edycja konkursu, w której uczestniczyło 13 zespołów teatralnych.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że w ostatnich latach wzrasta liczba uczestników konkursu, poza tym konkurs jest wysoko oceniany przez współpracujących ze szkołą animatorów kultury

Działalność koła opiera się  również na szeroko rozumianej współpracy z Teatrem Polskim w Bydgoszczy. Młodzież naszej szkoły systematycznie uczestniczy w realizowanych spektaklach, łącznie na przestrzeni kilkunastu lat wzięliśmy udział w kilkudziesięciu przedstawieniach -  od „Plasteliny” i „Tramwaju zwanego pożądaniem” w 2002r.  po „Skąpca” i „Burzę” w 2015r. Nasi uczniowie wzięli udział w wielu projektach edukacyjnych i warsztatach organizowanych przez teatr, pracowali jako wolontariusze podczas Festiwalu Prapremier, uczestniczyli w happeningach towarzyszących festiwalowi. Teatr Polski w Bydgoszczy był fundatorem nagród w „Przystanku Teatralnym”. Z okazji Dni Teatru przez wiele lat organizowaliśmy cieszące się ogromną popularnością wśród młodzieży spotkania z aktorami. W szkole gościliśmy m.in. Anitę Sokołowską, Magdalenę Łaską, Krystiana Wieczorka, Michała Czachora, Artura Krajewskiego.

Trzecim obszarem działalności koła teatralnego był rozwój umiejętności aktorskich samych uczniów. Udział w licznych zajęciach warsztatowych organizowanych w szkole i poza nią zaowocował przygotowaniem wielu programów artystycznych oraz  przedstawień, które prezentowaliśmy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, a także konkursach recytatorskich.  Przede wszystkim  jednak staraliśmy się zaprezentować swoje umiejętności przed własną publicznością, wzbogacając tym samym organizację  uroczystości szkolnych.

W kolejnych latach koło skupiało  grupę  ok. 30 – 40 uczniów rocznie. Na szczególne podkreślenie zasługuje systematycznie prowadzona w szkole promocja  bydgoskiej kultury oraz przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta, a także  wskazywanie  uczniom alternatywnych  propozycji organizacji czasu wolnego (wychowanie przez teatr).

Projekt jest kontynuacją działań  realizowanych od ponad dziesięciu lat. Do realizacji projektu zaprosimy koła teatralne skupiające młodzież uzdolnioną artystycznie działającą w bydgoskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, która zaprezentuje się  w XI edycji Międzyszkolnego Przeglądu Teatralnego pt. „Przystanek Teatralny”( organizator - koło teatralne „Ostra Jazda Teatralna” działające przy Zespole Szkół Spożywczych). Temat kolejnej edycji konkursu związany jest z 670. rocznicą nadania praw miejskich Bydgoszczy i brzmi „Portrety pamięci”.

Prowadzony od lat projekt wpisuje się w tegoroczne priorytety ministerialne, zgodnie z którymi „otwarta szkoła nie może zamykać się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne, musi korzystać z tego, co ją otacza”. Z tych powodów projekt zakłada wprowadzenie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w świat kultury, aktywizację wrażliwości i wyobraźni młodzieży poprzez warsztaty teatralne, działania plastyczno-techniczne, udział w  spektaklach i  dyskusjach. Szczególnie cenne jest zaproszenie do udziału w projekcie uczniów wywodzących się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uczestnicy i zwycięzcy konkursu wezmą  udział w przedstawieniach i projektach edukacyjnych Teatru Polskiego oraz w koncertach Filharmonii Pomorskiej.

 

Plan działania

Termin

Zadanie

Realizator/realizatorzy

 

Miejsce realizacji

(w przypadku, gdy odbywa się ono poza placówką)

 

1. grudzień 2015 – luty 2016

 

2. Grudzień 2015

 

3. Styczeń – grudzień 2016

 

 4. Styczeń – grudzień 2016

 

 

5. Styczeń – grudzień 2016

 

 

6. Styczeń - grudzień 2016

 

 

7. Marzec 2016

 

 

 

8. Kwiecień 2016

 

9. Czerwiec 2016

 

10. Wrzesień/ październik 2016

 

 

11.Wrzesień – listopad 2016

 

12. Grudzień 2016

 

Przygotowanie i wystawienie przez koło teatralne przedstawienia  dla całej szkoły

Organizacja szkolnego konkursu recytatorskiego „Boże Narodzenie w poezji”

Udział w teatralnych projektach edukacyjnych (zgodnie z ofertą Teatru Polskiego 1 - 2 x w semestrze)

Wyjścia na przedstawienia teatralne (zgodnie z ofertą Teatru Polskiego 1 - 2 x w semestrze)

Udział w międzyszkolnych konkursach recytatorskich i teatralnych zgodnie z bieżącą ofertą szkół i domów kultury

Udział w warsztatach teatralnych – cykl zajęć prowadzonych przez autorki projektu

Organizacja warsztatów teatralnych z aktorem i teatrologiem dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Organizacja międzyszkolnego spotkania  z aktorem – Dzień Teatru

Zwiedzanie teatru

Udział młodzieży w wolontariacie związanym z Festiwalem Prapremier, zorganizowanym przez bydgoski Teatr Polski

Przygotowanie i wystawienie przedstawieniakonkursowego na IX Międzyszkolny Przegląd pn. Przystanek Teatralny

Organizacja XI Edycji Międzyszkolnego Konkursu pn. Przystanek Teatralny

 

 

K. Skurczyńska,

 

 

K. Skurczyńska,

 

 

K. Skurczyńska,

 

K. Skurczyńska,

 

 

 

K. Skurczyńska

 

 

        K. Skurczyńska,

 

 

 

K. Skurczyńska

 

 

 

Członkowie koła teatralnego

 

 

K. Skurczyńska,

 

K. Skurczyńska,

 

 

             K. Skurczyńska,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatr Polski

 

 

 

Teatr Polski

 

 

Zgodnie z ofertą szkół i domów kultury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatr  Polski

Informujemy, że po raz XI Zespół Szkół Spożywczych organizuje Międzyszkolny Konkurs „Przystanek Teatralny”. Kolejna edycja konkursu odbędzie się  8 grudnia 2016r, na zgłoszenia czekamy do 20 listopada 2016r.

 Do udziału w zmaganiach konkursowych zapraszamy  grupy teatralne działające w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szczegółowy program i regulamin zamieszczamy poniżej.

Tegoroczna edycja finansowana jest  w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego

Program i regulamin konkursu

Przystanek Teatralny 2016