Propozycja dla uczniów, 

którzy chcą organizować przewóz towarów w kraju i za granicą  

TECHNIK SPEDYTOR

 
 
Technik spedytor – zapewnia optymalne wykorzystanie środka transportu na całej planowanej trasie przewozu.
Technik spedytor organizuje przemieszczanie ładunków, wykonuje czynności związane z obsługą przesyłki towarowej i prowadzi rozliczenia z klientami i kontrahentami.
 
Autorski program nauczania zakładaże dodatkowo możesz uzyskać wiedzę z zakresu:
Bezpieczeństwa ruchu drogowego, infrastruktury drogowej, audytu czasu pracy. Szkoła stworzy możliwości do przygotowania się do zawodu kierowcy.
 
Po ukończeniu szkoły możesz uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik spedytor.
 
Kariera edukacyjnapodobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa.
 
Po ukończeniu szkoły można podjąć naukę w szkole wyższej na dowolnie wybranym kierunku.
 
Pracapracę znajdziesz w większych i mniejszych firmach przewozowych, spedycyjnych, agencjach obsługi portów morskich i lotniczych oraz we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.
 
Spedytorzyktórzy skorzystają z naszej oferty – dzięki wysokiej jakości kształcenia w nowoczesnych pracowniach – mogą wykazać się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, znajomością języka obcego w stopniu dobrym i obsługą komputera, i mają szansę liczyć na wysokie wynagrodzenie i pewność pracy.
Transport i spedycja należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników.
 
 
Możesz samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
 
Oferujemy możliwość wyboru atrakcyjnych profili zawodowych:
 
- audyt czasu pracy kierowcy
- bezpieczeństwo ruchu drogowego
- infrastruktura drogowa
- kierowca zawodowy
- transport ładunków nienormatywnych
 
- audyt czasu pracy kierowcy
dzięki profilowi uczeń będzie znał sposoby i narzędzia (tachografy) do pomiaru czasu pracy, będzie potrafił rozliczać czas pracy oraz planować trasy tak aby kierowca miał warunki do realizacji przerw i odpoczynków. Będzie potrafił odczytywać dane elektroniczne z tachografu cyfrowego oraz tworzyć raporty na potrzeby Inspekcji Transportu Drogowego i Państwowej Inspekcji Pracy; uczniowie wykorzystują symulatory tachografów i pracownie komputerowe.
 
- bezpieczeństwo ruchu drogowego
BRD - inaczej bezpieczeństwo ruchu drogowego; uczeń pozna zasady bezpiecznego poruszania się pojazdem, ekonomicznego korzystania i prowadzenia pojazdu, tak aby zmniejszyć zużycie paliwa; w trakcie zajęć wykorzystywany jest symulator samochodu ciężarowego i autobusu przy współpracy z uczelnią wyższą z Bydgoszczy; uczeń będzie świadomym uczestnikiem ruchu drogowego! 
 
- infrastruktura drogowa
autostrady i drogi ekspresowe jak i pozostałe elementy infrastruktury rozwijają się i stanowią coraz większą część krajobrazu Polski; uczeń pozna zasady budowy, przebudowy, planowania budowy dróg oraz planowania tras z wykorzystaniem map elektronicznych, aplikacji specjalistycznych w transporcie drogowym a także systemy opłat drogowych w Europie.
 
- kierowca zawodowy
profil realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Motorowym; ma na celu przygotowanie absolwenta do zawodu kierowcy; możliwość przygotowania do egzaminów, realizacji dodatkowych kursów prawa jazdy oraz kursów przygotowujących do kolejnych kategorii praw jazdy - B, C, D, C+E, D+E, przygotowanie absolwenta do egzaminu na kwalifikacje wstępną kierowcy zawodowego osób lub rzeczy; zajęcia odbywają się również w laboratoriach i na symulatorze samochodu ciężarowego i autobusu.
 
- transport ładunków nienormatywnych
po szosach poruszają się w większości pojazdy standardowych rozmiarów np. ciągnik plus naczepa z kontenerem, lub inną zabudową; jedną z najbardziej elitarnych dziedzin transportu jest organizacja przewozu ładunków ponadnormatywnych tj. o większych od pozostałych wymiarach, masie własnej; uczeń pozna w przykładach we współpracy z bydgoskimi firmami transportowymi jak przewieźć takie ładunki; mogą to być kadłuby statków, maszyny rolnicze i budowlane, elementy samolotów, przęsła mostów, kominy oraz inne wielkie elementy np. transport platformy wiertniczej; uczeń pozna środki transportu (pojazdy, platformy kolejowe, dźwigi itp.); do zajęć wykorzystany zostanie symulator dźwigu, mapy do planowania tras, dokumenty transportowe.